Paralelné vlny

Obraz/zvuk/text a kontext

 

Vo vnútri budovy sa nachádzajú rôzne káble, potrubia a trubky, ktoré môžu pripomínať cievny či nervový systém v ľudskom tele. Ozvučením týchto inžinierskych sietí v stenách a skúmaním ich zvuku vznikla táto site specific zvuková inštalácia.

 

 

 

     Ide o zvuky, ktoré boli predtým nepočuteľné, nevnímali sme ich predtým, keď sme tadiaľto prechádzali, ale boli stále tu, paralelne s nami. Keďže niektoré zvukové signály počuť v reálnom čase, tak ako znejú práve teraz, je tu prítomný moment nepredvídateľnosti a živosti. Ako aj kažý organizmus reaguje na svoje okolie, tak na ňu reaguje aj táto budova, čo sa prejaví vo zvuku. Piezá, použité na zachytenie zvukov, a práve teraz ozvučujúce niektoré objekty pripomínajú stetoskop, ktorý počúva útroby budovy. Odhaľujú skrytý život budovy. Celá zvuková kompozícia je kombináciou zvukových signálov v reálnom čase a nahrávok. Tie signály v reálnom čase vytvárajú pri vyššej hlasitosti spätnú väzbu, ktorá tvorí dôležitý prvok v celej kompozícii. Ide o to, ako sa tento zosilnený zvuk správa v danom priestore. Premieňajú sa tu nepočuteľné zvuky budovy na zvukovú krajinu, ktorá mení naše vnímanie priestoru. Zvuková kompozícia je postavená na skúmaní polôh jednotlivých signálov a ich frekvenčnej charakteristiky. Ich mnohotvarosť je dosahovaná zhlasovaním či stišovaním rôznych častí akustického spektra, ako aj celej zvukovej stopy.