Hamlet : Pasca na myš

Obraz/zvuk/text a kontext

– – –

Invalid drama with Dominika Koššová and Matej Myslovič

Bratislava 2015

– – –