COUNTRY, I AM NOT LIVING IN

IN

Publikováno

Tichý protest voči dobe, ktorá sa čím ďalej tým viac vzďaľuje prírode a jej prírodným zákonitostiam.
Je celkom zrejmé, že tento odklon je „prirodzený“ (no nie je to paradox?) a vychádza z dlhovekého snaženia spoločnosti.
Dnes však zvýraznením virtualitou nášho pracovného, komunikačného a voľnočasového prostredia narastá priepasť medzi krajinou, ktorú avšak k existencii samozrejme potrebujeme. Prežívame svoje životy v interiéroch a touto izoláciou zvyšujeme mieru zaťaženia prírodného okolia až do antropocénneho, nenávratného stavu.

Práca pozostáva z denníkovej knihy formátu 175 x 190mm, a objektu formátu
1750mm x 2050mm, ktorý sa skladá z 40mm silnej vrstvy úrodnej pôdy a 8mm plexiskla.
Týmto “piedestálom” umocňujem zážitok pri prezeraní knihy, ktorá je jednoduchým gestom záznamu každého vstupu do interiéru, jednoduchou fotografiou za použitia blesku, cez okennú tabuľu. Okrem obrazového fixovania tohto momentu je zapísaný presný čas vstupu a výstupu z budovy. Každý deň tohto pokusného týždňa je zakončený skalkulovaním času stráveného vo vnútri.

Kniha je na podložku fixovaná, divák je teda nabádaný na sterilnú pôdu pod sklom vstúpiť, resp. si na ňu kľaknúť, ľahnúť, nejak sa informáciám priblížiť. Zaujíma ma ten moment, kedy sa človek dostáva len do zdanlivej blízkosti prírodnému substrátu.

Dielo bolo vystavené na jeseň roku 2013 v brnianskej galérii Industra na spoločnej výstave Čerstvá vejce.

 

1310_KRAJINA V KTOREJ NEZIJEM    1310_KRAJINA V KTOREJ NEZIJEM2   1310_KRAJINA V KTOREJ NEZIJEM3

PREZENTACIA5    PREZENTACIA6

PREZENTACIA9    PREZENTACIA10

PREZENTACIA11