Archetypálne moduly

apk+

Publikováno

 

Inštalácia je súborom obrazov, videí a objektov zobrazujúcich rôzne vrstvy transformácie prirodzenosti v súčasnej dobe. Túžbu po čistom, prirodzenom, môžeme badať napríklad v dopyte po produktoch označených a BIO-, ECO-, kozmetických prípravkoch, ktoré nám môžu sprostredkuvávať túžbu naplniť túto potrebu po prirodzenosti. Každý máme vštepené určité “archetypy”, ktoré nám v pamäti či predstavivosti tkvejú ako potreba dotýkať sa hliny, tráviť čas v prírode či behať (záhradkárstvo, turistika, športy, vo vykryštalizovanejších situáciách rôzne komunity, farmy). V projektovaných videách sa snažím napĺňať či znovuprežívať tieto “archetypálne moduly”, vyskúmať naplnenie potenciálu fyzickej stránky tela. Jedným z východísk bolo sledovanie vizuálnej kultúry, reklamy a trendov, ktoré sú sčasti aj odrazom dopytu spoločnosti, a zaujímali ma rôzne kumulácie tohto predmetu, ktoré sú nam ponúkané. Definujú samotnú prirodzenosť. Otázkou je, ako a či dokážeme žiť vlastne či prirodzene, či získanie prirodzenosti nás dnes nestojí viac vedomej snahy a energie, a či vlastnosťou prirodzeného nieje aj bezprostrednosť.